تبلیغات در سایت

تعرفه تبلیغات در سایت چیزمیز به شرح زیر است:

#

هفتگی

ماهانه

سالانه

بنرهای بالای سایت (۱۰۰✕۶۰۰) – بنر شناور (۸۵✕۱۲۰)

۱۰,۰۰۰ تومان

۳۰,۰۰۰ تومان

بنر بالایی کنار سایت (۲۵۹✕۲۵۹)

۵,۰۰۰ تومان

بنر داخل پست

۴,۰۰۰ تومان

۱۲,۰۰۰ تومان

بنر پایین پست -تبلیغات متنی

۲,۰۰۰ تومان

۶,۰۰۰ تومان

۶۰,۰۰۰ تومان

بنرهای پایینی کنار سایت (۲۵۹✕۲۵۹) – بنر پایین سایت

۲,۰۰۰ تومان

۶,۰۰۰ تومان

برای خرید بسته های تبلیغاتی بالا از طریق فرم زیر با مدیر سایت در تماس باشید.

 

 

رنک گوگل: پیج رنک سایت chizzmiz.ir