درمان دندان درد با فشار درمانی

درد دندان یکی از دردهایی است که از اول خلقت، انسان را آزرده خاطر کرده است. جای شکر گذاری دارد که با این روش، آن شاء الله ظرف مدت یک دقیقه یا کمی بیشتر درد دندان آرام می گیرد. این روش فقط درد را آرام می‌کند ولی خود دندان درمان نمیشود و برای درمان آن […]

Continue Reading