پاسخ معمای خویشاوندی (دو مرد)

برای دیدن سوال کلیک کنید. هر چند كه اين نوع خويشاوندي ممکن است اتفاق نیافتد یا به ندرت اتفاق بیافتد، ولي غير ممكن نيست. دو مرد را در نظر مي گيريم كه زنشان فوت كرده وهر كدام يك دختر دارند. اولي دختر دومي را به عقد خود در مي آورد و دومي نيز دختر اولي را […]

Continue Reading

حل جدول سودوکو آنلاین

آیا دوست داری برای حل جدول سودوکو به رقابت بپردازی؟ دوست داری استعداد خودتو محک بزنی؟ جدولی در اختیارت گذاشته میشه که میتونی از نظر زمان حل کردن جدول با دیگران به رقابت بپردازی. پس زود بیا به سایت جدول آنلاین.

Continue Reading

معمای جواهر گرانبها

سه جعبه با سه رنگ مختلف داریم که در یکی از آنها جواهری گرانبها قرار دارد . روی هر جعبه جمله‌ای نوشته شده است. تنها یکی از این جملات درست است و دو جمله دیگر غلط.. روی جعبه طلایی نوشته: جواهر در این جعبه است روی جعبه نقره‌ای نوشته: جواهر در این جعبه نیست روی جعبه سیاه […]

Continue Reading